wyszukiwanie zaawansowane
» Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to kompleksowy i zwarty proces, pod którego pojęciem należy rozumieć ogół czynności dokonywanych w zgodzie z dobrą praktyką wyceny, który prowadzi do wskazania rzetelnej  i wiarygodnej wartości przedsiębiorstwa lub rynkowej wartości kapitału własnego w danym momencie przy określonych warunkach gospodarczych przedsiębiorstwa oraz sytuacji rynkowej.

W dzisiejszych czasach do głównych przesłanek stosowania metod wyceny przedsiębiorstw można zaliczyć:
 • Transakcje kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • Restrukturyzacje przedsiębiorstw,
 • Wprowadzenie spółki na giełdę,
 • Połączenie, przejęcie, wykup przedsiębiorstwa,
 • Operacje nowych emisji akcji,
 • Przesłanki podatkowe,
 • Pozyskanie dodatkowego finansowanie (pod zabezpieczenie).

Wycena przedsiębiorstw jest w XXI w. integralną częścią rynku kapitałowego i finansowego. Znaczenie szacowania wartości rynkowej przedsiębiorstw staje się coraz bardzie popularne wraz z procesem globalizacji i konsolidacji rynków kapitałowych. Na świecie można zauważyć standardy, które regulują metodykę pracy podczas sporządzania wyceny, a także kwalifikacje oraz kompetencje analityka szacującego wartość przedsiębiorstwa.

Do najistotniejszych organizacji zajmujących się regulacją metod wyceny przedsiębiorstw można zaliczyć:
 •  
 • National Association of Certified Valuation Analysts,
 • American Society of Appraisers,
 • Institute of Business Appraisers,

Wszystkie wymienione powyżej organizacje mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych – miejscu, w którym metody wyceny przedsiębiorstw rozwinęły się najszybciej i posiadają bogaty dorobek teoretyczny oraz praktyczny. Ponadto obecnie nieustannie trwają prace nad umiędzynarodowieniem określonych standardów dotyczących szacowania wartości przedsiębiorstw.

W związku z powyższym większość przepisów zawartych w standardach wyceny przedsiębiorstw regulują m.in. następujące kwestie:
 • Wybór odpowiedniej metody/metod,
 • Dokumentacja poddana analizie,
 • Zasady obliczania kosztu kapitału własnego oraz obcego,
 • Rodzaj wskaźników wykorzystywanych w wycenie,
 • Predykcje czasowe,
 • Kwestie etyczne,
 • Normy i zasady korzystania z usług rzeczoznawców i biegłych rewidentów.

W Polsce, w porównaniu do krajów rozwiniętych nie występują jeszcze znormalizowane uregulowania metod wyceny przedsiębiorstw. Dorobkiem dotychczasowych badań nad określaniem wartości rynkowej przedsiębiorstwa stanowi jedynie Nota informacyjna nr 5 do Krajowych Zasad Wyceny Nieruchomości. Ponadto nie występują żadne istotne i wiążące uregulowania prawne określające rodzaj metody oraz osoby, które mogą dokonywać wyceny przedsiębiorstw.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl