wyszukiwanie zaawansowane
» Wsparcie eksportu

Baza wiedzy

Nasi klienci

  • VC

Wsparcie eksportu

 Wsparcie eksportu i sprzedaży na JRE

Jednym z elementów rozwoju biznesu oraz przedsiębiorczości jest ekspansja na rynki zagraniczne. Nisza rynkowa, możliwość nawiązania długoletniej współpracy z zagranicznymi partnerami, czy w końcu wyższe marże to tylko niektóre czynniki determinujące zwiększające się zainteresowanie rolą eksportu. W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu kilka przydatnych informacji dotyczących jednostek organizujących pomoc w rozwoju eksportu.

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - projekt systemowy Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

Do głównych zadań jednostki należy m.in.:

pomoc w nawiązaniu kontaktów z odbiorcami zagranicznymi
informowanie o dostępnych wydarzeniach promocyjnych, spotkaniach B2B, B2C, konferencjach i innych.Pierwszym z etapów jest wypełnienie krótkiego formularza (załącznik) dotyczącego działalności przedsiębiorstwa oraz sytuacji w obszarze eksportu. Następnie, w przypadku posiadania przydatnych informacji oraz danych, następuje bezpośredni kontakt ze strony odpowiedniej jednostki COIE.
 

Dane oddziału w Małopolsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
http://malopolskie.coie.gov.pl/pl/
ul. prof. Życzkowskiego 14 (dawniej al. Jana Pawła II 41 L)
31-864 Kraków
Adres do korespondencji:
Ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
 
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP[2] (WPHI) – wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP zostały utworzone w celu wsparcia polskich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji. Misją WPHI jest nie tylko oferowanie pomocy polskim przedsiębiorcom, ale także udzielenie wsparcia podmiotom zagranicznym, zainteresowanych importem polskich towarów i usług, jak również inwestycjami w naszym kraju. Placówki Ministra Gospodarki, działające w ramach struktur Ambasad i Konsulatów RP świadczą wszelką niezbędną pomoc na rzecz rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami, jak również w pozyskaniu kooperantów i inwestorów. Bazy danych, zawierające dane kontaktowe polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz oferty współpracy, są na bieżąco aktualizowane. WPHI zachęca do bezpośredniego kontaktu z pracownikami zagranicznych placówek Ministra Gospodarki (załącznik). Dostarczają oni wszelkiej informacji z zakresu warunków sprzedaży polskich towarów i usług na rynkach zagranicznych oraz prowadzenia na nich działalność gospodarczą.więcej informacji: http://polska.trade.gov.pl/pl
 
Bilateralne Izby Przemysłowo-Handlowe[3] - dwustronne Izby zajmujące się zagadnieniami handlu zagranicznego. Są one organizowane w celu poparcia wymiany towarowej między krajem, w którym izba zostaje utworzona, i krajem, z którym rozwój stosunków ma popierać. Przykładem takiej izby mającej siedzibę w Polsce będzie Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Oprócz propagowania wymiany handlowej między określonymi krajami, izby bilateralne organizują sądownictwo arbitrażowe, spotkania przedstawicieli władz z przedsiębiorcami, konferencje oraz wizyty handlowe, współpracują z konsulatami i ambasadami, jak również kojarzą kontrahentów (importerów i eksporterów) oraz udzielają informacji o możliwościach prowadzenia handlu za granicą.więcej informacji: http://www.cpg.net.pl/owp/izby_bil.php
 
Centrum Promocji Gospodarczej[4] – ułatwia polskim eksporterom dotarcie do zagranicznych rynków a zagranicznych inwestorów zachęca do zakładania przedsiębiorstw w Polsce. 
Oferta skierowana jest do:
polskich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem i zagraniczną promocją swoich wyrobów,
małych i średnich przedsiębiorstw z zagranicy zainteresowanych inwestowaniem w Polsce,
jednostek samorządu terytorialnego i administracji terenowej.Usługi Centrum obejmują:
gromadzenie ofert polskich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem, kooperacją, współpracą inwestycyjną i prowadzenie bazy tych ofert,
pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów handlowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami zagranicznymi i polskimi,
zagraniczną promocję ofert eksportowych i handlowych polskich producentów,
prezentowanie ofert inwestycyjnych samorządów lokalnych i administracji terenowej,
prowadzenie bazy danych z ofertami inwestycyjnymi samorządów lokalnych,
we współpracy z zagranicznymi partnerami organizację podróży do Polski - grupowych i indywidualnych, dla zagranicznych przedsiębiorców a także zagranicznych misji gospodarczych dla przedsiębiorców polskich.Centrum Promocji Gospodarczej współpracuje z partnerami w kraju i za granicą: są nimi polskie i zagraniczne izby handlowo-przemysłowe, organizacje gospodarcze, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz przedstawiciele ekonomiczno-handlowi w polskich ambasadach. Oferty z Polski mogą dotrzeć poprzez zagranicznych partnerów do inwestorów z zagranicy. Jednostka podejmuje wspólne działania z zagranicznymi izbami handlowo-przemysłowymi i bilateralnymi izbami gospodarczymi w Polsce, aby skrócić i przyśpieszyć drogę, jaką mają do przebycia gromadzone przez nas oferty współpracy inwestycyjnej i handlowej.

Po wejściu na stronę internetową w lewej zakładce „Poradnik Eksportera” znajduje się po prawej stronie odnośnik „Formularz rejestracji WEH”, który umożliwia zgłoszenia danych przedsiębiorstwa do bazy.
 
Więcej informacji: Centrum Promocji Gospodarczej
http://www.cpg.net.pl/
ul. Złota 64/66 lok.85
00-821 Warszawa
tel./+48 22/ 423 20 34
fax /+48 22/ 620 47 51
e-mail: cpg@cpg.net.pl
 
 
EURES – ustanowiona w 1993 r. sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską a publicznymi służbami zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria).Zadania sieci obejmują:
-dostarczanie informacji, doradztwo w zakresie mobilności pracowniczej,
-świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców oraz pracowników, jak również wszystkich obywateli pragnących korzystać z prawa do swobodnego przepływu pracowników w obrębie EOG.
 
Co EURES oferuje pracodawcom?
 
Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu z wykorzystaniem Centralnej Bazy Ofert Pracy Publicznych Służb Zatrudnienia,
Ogłoszenie oferty pracy w wybranych kraju EOG,

Prowadzenie rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG:- zebranie CV kandydatów,

- wstępna selekcja kandydatów,
- pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą.
Udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES 

Kontakt:

www.eures.praca.gov.pl
 

[1] http://coie.gov.pl/pl/o-coie/
[2] http://polska.trade.gov.pl/pl
[3] http://www.cpg.net.pl/owp/izby_bil.php
[4] http://www.cpg.net.pl
 

 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Brak produktów ...

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl