wyszukiwanie zaawansowane
» » Sposoby komercjalizacji

Sposoby komercjalizacji

Komercjalizacja, to proces urynkowienia (wniesienia wyników prac do własnego przedsiębiorstwa lub udostępnienie wyników innym podmiotom) w celu osiągnięcia pozycji dominującej oraz osiągnięcie trwałych korzyści finansowych i ekonomicznych.

W praktyce rynkowej można wyróżnić 3 podstawowe modele urynkowienia wyników projektów B+R:
  • sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • udzielenie licencji na wyniki prac B+R,
  • wniesienie wyników praca badawczych i rozwojowych do spółki.
W praktyce spotykane są jeszcze inne metody polegające na najmie i dzierżawie praw do wyników badań, a także kombinacje poszczególnych praw np. wniesienie do spółki aportem licencji.


Sprzedaż wyników prac
Zalety
- najszybszy proces komercjalizacji,
- brak zaangażowania w proces urynkowienia,
 
Wady
- brak kontroli nad wykorzystaniem wyników,
- brak partycypacji w zyskach ze sprzedaży,

Wskazania
- niepewność zastosowania wyników w warunkach rynkowych,
- brak posiadania wystarczających aktywów do rozpoczęcia własnej komercjalizacji,

Udzielenie licencji

Zalety
- otrzymywanie stałych przepływów w związku ze sprzedażą,
- możliwość wyboru pól eksploatacji,
- zachowanie kontroli nad prawem własności przemysłowej,

 Wady
- konieczność dokonania wnikliwej selekcji licencjobiorców,
- uzależnienie efektów komercjalizacji od wyników sprzedaży,

Wskazania
- brak posiadania wystarczających aktywów do rozpoczęcia własnej komercjalizacji,
- zainteresowany licencjobiorca,
 
Wniesienie wyników do nowej spółki

 Zalety
- możliwe najwyższy poziom rentowności,
- możliwość wyboru czasu i warunków przemysłowego wykorzystania,
- zachowanie całkowitej kontroli nad prawem własności przemysłowej,

 Wady
- konieczność dokonania znaczących nakładów finansowych,
- wysokie ryzyko związane z sukcesem ekonomicznym projektu komercjalizacji,

Wskazania
- wysoki stopień gotowości przemysłowego zastosowania,
- perspektywiczny rynek.
 
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl