wyszukiwanie zaawansowane
» Korzyści z dotacji

Korzyści z dotacji

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji stanowi dla niektórych osób jedyne źródło finansowania początkowych inwestycji.

Do głównych zalet otrzymania dotacji można zaliczyć:
 1. Bezzwrotne finansowanie – dotacja w przeciwieństwie do pożyczek i kredytów nadal jest bezzwrotną finansową formą wsparcia biznesu.
   
 2. Korzyści podatkowe – dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych są zwolnione z podatku dochodowego, co bezpośrednio wynika z art. 17 ust. 1 pkt 21. W związku z powyższym, beneficjent nie musi uiszczać podatku dochodowego w ramach otrzymanego finansowania.
   
 3. Szybszy wzrost wartości przedsiębiorstwa – dzięki dotacji następuje start i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uwolnienie wolnej gotówki w procesie inwestycyjnym, zakup nowych aktywów czy wzrost wartości niematerialnych i prawnych w podmiocie gospodarczym czy podniesienie kompetencji pracowników. Wpływ powyższych czynników na rozwój przedsiębiorstwa powoduje, iż wzrasta zarówno wartość sumy bilansowej jak również poziom wartości przedsiębiorstwa na rynku.

Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • Strateger
  Nr rachunku: 29 1050 1445 1000 0092 0751 1123
  NIP: 9930427068
 • E-mail:biuro@strateger.pl
 • Telefon781 445 779
 • Gadu Gadu13049758
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl