wyszukiwanie zaawansowane
» » Komercjalizacja pośrednia

Baza wiedzy

Komercjalizacja pośrednia

Wniesienie wyników prac B+R jako aport do spółki kapitałowej (istniejącej lub nowozakładanej) jest metodą najbardziej zaawansowaną, w Polsce i na świecie najrzadziej stosowaną. Uważa się, że potencjalnie jest to sposób najbardziej dochodowy, przy czym korzyści są potencjalnie najbardziej odroczone w czasie i obarczone największym ryzykiem. Uprawniony wnosząc prawa własności intelektualnej przenosi na spółkę również wszelkie prawa majątkowe przysługujące do tych praw i w zamian otrzymuje udziały i akcje.
Tak samo jak w przypadku pozostałych sposobów komercjalizacji wniesienie wyników do spółki musi być poprzedzone dokonaniem wyceny, co umożliwi ustalenie czy wymagane są odpowiednie zgody, a przede wszystkim będzie podstawą do negocjacji wielkości udziału w spółce.
Transakcja ta wymaga umowy w postaci aktu notarialnego. Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot wkładu, wnoszącego jako wspólnika oraz liczbę i wartość nominalnych udziałów objętych w zamian za aport.
Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o szkolnictwie wyższym33 ta forma komercjalizacji wymaga założenia przez uczelnię spółki celowej w formie spółki kapitałowej, transfer praw do wyników B+R do tejże spółki, a dopiero później obejmowanie udziałów w spółkach, które miałyby zająć się wdrożeniem tychże wyników.
Przedmiotem wkładu do spółki może być również licencja na prawach własności intelektualnej. Wniesienie takiej licencji tytułem wkładu do spółki wiąże się z zachowaniem uprawnień właścicielskich do tych praw. Zamiast opłat licencyjnych uprawnionych uzyskuje udziały/akcje spółki i prawa z nich wynikające (możliwość uzyskania dywidendy, możliwość dalszej ich odsprzedaży).
Istotne uwarunkowania wniesienia wyników prac badawczo-rozwojowych do spółki prawa handlowego:
1. W większości przypadków wniesienie prawa własności intelektualnej do spółki następuje zwykle w zamian za udziały dla jednostki naukowej;
2. Prawo własności do technologii lub licencja przechodzi na spółkę,
3. W przypadku wniesienia licencji wnoszący nie ma możliwości swobodnego wypowiedzenia licencji w czasie funkcjonowania spółki,
4. W ślad za objęciem udziałów w spółce w zamian za aport w postaci praw do wyników prac badawczych właściciel uzyskuje szereg praw korporacyjnych (ich zakres wynika z Kodeksu spółek handlowych, a przede wszystkim z negocjacji z innymi udziałowcami);
5. Wpływ na kierunek komercjalizacji w dużej mierze zależy od uprawnień właściciela udziałów;
6. Przychód realizowany jest poprzez dywidendy wypłacanej z wypracowanego przez spółkę zysku, który dzielony jest pomiędzy wspólników (w zależności od liczby udziałów i ich potencjalnego uprzywilejowania) lub ze zbycia udziałów;
7. Obok wnoszącego technologię (spółki celowej uczelni, instytutu badawczego) udziały w spółce mogą i powinni mieć twórcy technologii, inwestorzy kapitałowi (aniołowie biznesu, fundusze VC) lub też inwestorzy branżowi;
8. Komercjalizacja poprzez spółkę komercjalizującą (spin-out) będzie uzasadniona w szczególności w projektach, w których ich właściciel będzie chciał mieć bezpośredni wpływ na realizację projektów wykonywanych przy użyciu wyników prac B+R, a także wtedy, gdy udział uczelni w projekcie będzie miał kluczowe znaczenie dla powodzenia komercjalizacji.
 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Brak produktów ...

Kontakt

  • Strateger
    Nr rachunku: 29 1050 1445 1000 0092 0751 1123
    NIP: 9930427068
  • E-mail:biuro@strateger.pl
  • Telefon781 445 779
  • Gadu Gadu13049758
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl