wyszukiwanie zaawansowane
» Komercjalizacja

Baza wiedzy

Komercjalizacja

Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020, a w szczególności krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój obejmują wsparcie projektów w zakresie inteligentnych specjalizacji. Istotą projektów B+R są tzw. badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią podstawę dofinansowania projektów unijnych POIR 2014-2020 oraz wybranych osi priorytetowych regionalnych programów operacyjnych. Pojęcia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz w art. 2 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zgodnie z przytoczonymi aktami prawnymi:
Badania przemysłowe - badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w dążeniu do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy.
Eksperymentalne prace rozwojowe - zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.Z wyłączeniem nomenklatury naukowej, można wskazać, iż oba pojęcia „zazębiają się”. Determinuje to sytuację, w której Projekt może obejmować zarówno badania przemysłowe, jak również prace rozwojowe. Aby przybliżyć różnicę pomiędzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi można rozważyć przykład kalkulatora.
Urządzenie to miało do niedawna słabą stronę iż klawisze gumowe bardzo szybko przestawały działać. W badaniach konsumenta wyszedł ten problem dlatego postanowiono go rozwiązać; przebadano elementy stykowe i okazało się, że elektroprzewodząca warstwa grafitu osadzona na gumie bardzo szybko się wyciera, następnie opracowano modyfikację warstwy nie ścierającej się i dobrze trzymającej się gumy, sprawdzono również jak można wprowadzić to w aktualną technologię tworzenia klawiatury i czy to nie zaburza innych elementów (np. nadruku, czy procesu wytwarzania). Rozwiązanie to wdrożono poprzez prace rozwojowe (źródło: http://gscn.plusuj.pl).
Na podstawie powyższych informacji można wskazać, iż badania przemysłowe są związane ze zdobyciem nowej wiedzy w zakresie opracowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi, zaś prace rozwojowe mają związek z procesem komercjalizacji z wykorzystaniem efektów badań przemysłowych.
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Nabór jest planowany od 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln zł, a wielkość pomocy jest uzależniona od charakteru Projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa i może wynosić od 35%, nawet do 80% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe zasady i warunki konkursu zostały zamieszczone na stronie www.ncbir.pl w zakładce fundusze europejskie/POIR.
 
 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Brak produktów ...

Kontakt

  • Strateger
    Nr rachunku: 29 1050 1445 1000 0092 0751 1123
    NIP: 9930427068
  • E-mail:biuro@strateger.pl
  • Telefon781 445 779
  • Gadu Gadu13049758
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl