wyszukiwanie zaawansowane
» Analiza finansowej opłacalności Projektu

Analiza finansowej opłacalności Projektu

Ekonomiczna ocena opłacalności inwestycji to kluczowy aspekt podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Kadra zarządzająca stoi nierzadko przed decyzją realizacji lub zaniechania projektów inwestycyjnych. Optymalnym narzędziem umożliwiającym ocenę realizacji danego projektu jest wskaźnik NPV, czyli bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych.

Konstrukcja powyższego wskaźnika sprowadza się do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych podczas realizacji projektu. Istotnym elementem poniższej kalkulacji jest stopa dyskontowa najczęściej wyrażona, jako oczekiwana stopa zwrotu przez inwestora.
alt
NPV – bieżąca wartość inwestycji,
CF – przepływy pieniężne w okresie realizacji projektu,
IRR – wewnętrzna stopa zwrotu, jako oczekiwana stopa zwrotu przez inwestora.

Podsumowując należy zauważyć, iż przed realizacją każdego projektu należy dokonać szczegółowej analizy, która wskaże nie tylko najkorzystniejszą opcję, ale także powoli ocenić koszty utraconych możliwości.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl